Werkwijze

Geschreven door Ton Bogers

Visie
Ons doel is om mensen te helpen om diep ingesleten terugkerende patronen in denken, voelen en handelen te begrijpen om zo andere keuzes te maken in het hier en nu. Dit soort patronen in denken, voelen en handelen zijn vaak al op jonge leeftijd ontstaan. Door het vroege ontstaan en de neiging om ongemerkt zelf de herhaling op te zoeken hebben dergelijke patronen op alle gebieden in je leven invloed, vaak meer dan je denkt. Veel van ons gedrag zet je nou eenmaal automatisch en ongemerkt in, aangestuurd door onbewuste processen. In onze behandeling is het doel om hier meer grip op te krijgen zodat jij kunt kiezen welk gedrag je in kunt zetten. Met als resultaat meer keuzevrijheid voor jou.

Aanmelden
Kijk allereerst op de volgende plaats of wij mensen op de wachtlijst plaatsen op dit moment https://www.schefferenlegra.nl/aanmelden/patienten. Je kunt je aanmelden voor behandeling binnen onze praktijk door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Je krijgt vervolgens een link van KPN messenger (ivm AVG) om verder op je aanmelding in te gaan. Nadat je aanmelding ontvangen is wordt er contact met je opgenomen door een van ons om een inschatting te maken van wat er aan de hand is en wat jij nodig hebt. Als we denken dat je bij ons op de goede plek bent word je op de wachtlijst gezet voor behandeling. Pas na de afgeronde intake procedure ben je ook echt bij onze praktijk in behandeling. Het kan natuurlijk altijd blijken dat je elders beter geholpen kunt worden met je problematiek. Wij zullen dan met je meedenken waar je je kunt aanmelden.

Intake
Elk proces begint met gedegen onderzoek. Vaak kan dit in de vorm van een intakeprocedure. Wij zullen met jou onderzoeken wat er aan de hand is en komen tot een classificerende diagnose (cf. DSM 5) en een beschrijvende diagnose. De laatste is een beschrijving van jouw problemen, het ontstaan ervan en de leergeschiedenis die daarin belangrijk is geweest. Op basis hiervan wordt het behandelplan geschreven met daarin de focus van de behandeling. Hierin worden ook afspraken gemaakt over wie met jou gaat samenwerken en hoe je proces eruit zal zien.
Wij diagnosticeren en behandelen, indien passend bij ons aanbod, de meest voorkomende stoornissen die beschreven staan in de DSM 5: t.w. stemmingsstoornissen (m.u.v. bipolaire stoornissen), angststoornissen, eetstoornissen, ontwikkelingsstoornissen (ASS alleen diagnostiek en ADHD diagnostiek en behandeling), somatoforme stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen.  

Psychodiagnostiek
Soms is het niet gelijk duidelijk wat er speelt of hoe een behandeling eruit moet zien. Dan zal er een psychodiagnostisch onderzoek gedaan worden. Dit kan bijvoorbeeld vorm krijgen door een hetero anamnese. Dit is een gesprek met een belangrijke andere in jouw leven. Dit gesprek geeft informatie over jouw patronen. Soms is ook een ontwikkelingsanamnese van belang. Bijvoorbeeld bij het vermoeden van een Autisme Spectrum stoornis (ASS) of het vermoeden van aandachtstekort/hyperactiviteitsstoornis (ADHD).
Wij kunnen er ook voor kiezen om met vragenlijsten te proberen in kaart te brengen hoe jouw klachten en gedragspatronen eruit zien. In zo’n geval proberen we nauwkeurig te zien wat de verhouding tussen jouw draagkracht en draaglast is.
Een dergelijk onderzoek is ook als een soort second opinion mogelijk als je elders in behandeling bent.

Behandeling
Wij werken in de behandeling vanuit het opgestelde behandelplan aan een focus voor jouw behandeling. Om tijdens de behandeling te monitoren hoe het loopt zullen er regelmatig evaluatie momenten zijn. Hierin zal ook de ROM (Routine Outcome Monitoring) een rol spelen. Deze meting behelst een aantal vragenlijsten die je (herhaaldelijk) via mail ontvangt. De gegevens worden anoniem gebruikt in Nederland om de zorg zichtbaarder te maken. Als je hier niet aan deel wilt nemen kun je dit aangeven op het aanmeldformulier. Naast deze meting willen wij het graag van je horen als je niet tevreden bent.
In de behandeling zullen wij mogelijk ook confronterende boodschappen geven over wat wij denken dat er nodig is. Het is ons streven om geen ‘zachte heelmeesters’ te zijn. De psychotherapeutische behandeling kan plaatsvinden in individuele of in groepssetting. Het therapeutisch kader (bijvoorbeeld Schematherapie) kan hierin verschillen maar de basis is steeds dat onze aanpak past bij jou en jouw proces.